Proč my

Kdo jsme?

Robert Sekerák (1978) po vystudování Střední průmyslové školy v Náchodě pracoval a učil se řemeslu jako zedník s partou starých řemeslníků . Po roce 2007 začal pracovat pro velkou stavební společnost ve funkci mistra, následně se stal stavbyvedoucím na velkých developerských projektech. Od roku 2017 je OSVČ a nechává se najímat jako hlavní stavbyvedoucí v pozemním stavitelství . V roce 2022 založil vlastní stavební firmu.

RMS4family s.r.o. je stavební společnost se specializací na montované dřevostavby s nízkoenergetickou náročností. Výstavba domů je prováděna panelovou výstavbou. Veškeré stavební a montážní práce zajišťuje firma kompletně, včetně dodávky všech řemesel a prací PSV. Některé tyto práce zajišťuje formou subdodávky, za které přebírá plnou záruku a odpovědnost. RMS4family s.r.o. je stavební společností, která staví zodpovědně, plní co slíbí a každý dům bere jako výzvu.

Praxe od roku 2001

Praxe ve stavebnictví od roku 2001 pro nadnárodní společnost, převážně v bytové výstavbě

Autorizovaný stavitel

Autorizace ČKAIT v pozemním
stavitelství od roku 2013 (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků)

Profesionalita

Společně s architektonickou kanceláří araharchitekti.cz vám posuzujeme energetickou náročnost domu, přizpůsobujeme vám projekty na míru a připravujeme je ke stavebnímu povolení.

Záruka

Záruka 64 měsíců dle platných zákonných norem.

"Není malých staveb!"

Robert Sekerák

majitel RMS4Family s.r.o.